Bläddra

Strategier och förändringsmyter – Ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Strategier och förändringsmyter – Ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Strategier och förändringsmyter redovisar forskning om sex vanliga strategier för skolutveckling: organisatorisk förändring, nätverk, IT, lokala projekt, ledare och fortbildning. Författarna analyserar ur ett organisationsteoretiskt perspektiv orsaker och intentioner bakom förändringar samt möjligheter att genomföra dessa. Författarna vill att boken ska öppna ögonen för alltför slentrianartade uppfattningar om förändring, och göra det möjligt att ifrågasätta, diskutera och utveckla det som vi ofta tar för givet om skolans utveckling. I denna tredje och omarbetade upplaga av boken har författarna bland annat utvecklat en modell för skolutveckling som bygger på det organiseringsperspektiv som de menar är centralt för att man ska förstå hur planerade förbättringar kan göras möjliga och begripliga. Strategier och förändringsmyter vänder sig till alla som är intresserade av organisationsförändring och särskilt till dem som är professionellt verksamma inom skolan: lärare, skolledare och skolchefer, beslutsfattare och andra som är intresserade av skolsektorns utveckling. Boken är lämplig som kurslitteratur på skolledar- och skolchefsutbildningar samt i lärarutbildningens senare del.