Bläddra

Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt : Avtal, konventioner och författningar.

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt : Avtal, konventioner och författningar.

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Lärobok och uppslagsbok med tyngdpunkten på verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar med stöd av författningar och internationella överenskommelser samt på handläggningen av svenska konkurser med utlandsanknytning. Tar upp såväl grundläggande regler som problemområden där rättspraxis saknas eller ger otillräcklig vägledning. Vissa centrala internationella överenskommelser och EG-direktiv ingår som bilagor.