Bläddra

Tänk på vad du tänker på : en handbok i välbefinnande

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Tänk på vad du tänker på : en handbok i välbefinnande

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Tänk på vad du tänker på är en handbok i hur man konkret kan gå till väga för att successivt förändra sina tankar och attityder till omvärlden och till sina medmänniskor. Maaret Blomqvist (tidigare Salonen) delar frikostigt med sig av sina egna insikter och erfarenheter, och visar hur äkta vilja, beslutsamhet, uppmärksamhet och gärna lite dagligt avsatt tid verkligen leder till förändring.   Hon beskriver också meditationens helande verkan, samt förklarar läran om reinkarnation och lagen om karma – orsak och verkan.   Det går att byta rädsla och negativism med dess destruktiva element av vrede, girighet, fåfänga och egoism, mot Kärlek, förlåtelse och ödmjukhet.