Bläddra

Teori om de moraliska känslorna

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Köp här

Teori om de moraliska känslorna

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Köp här
"Teori om de moraliska känslorna", Adam Smiths första bok, publicerades 1759. Smith var vid denna tid en ung professor vid Glasgows universitet. Boken tilldrog sig stor uppmärksamhet men hamnade efter hand i skuggan av hans andra bok, som etablerade den moderna nationalekonomin: "Nationernas välstånd", publicerad 1776. På senare tid har detta emellertid förändrats. "Teori om de moraliska känslorna" har på nytt tilldragit sig uppmärksamhet och fått den plats i det etiska tänkandets historia som den förtjänar. Att Smith var banbrytande i sin analys av etisk opartiskhet och universalitet skymdes länge av de berömda formuleringarna i "Nationernas välstånd" om marknadens osynliga hand som omvandlar ekonomiska egenintressen till ett allmänna bästa. Själv höll Smith sin första bok högt och kort före sin död gav han 1790 ut en omarbetad sjätte utgåva. Denna finns nu i svensk översättning.

Boken är försedd med en inledning av nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen, som redogör för förhållandet mellan moralfilosofi och ekonomisk teori hos Smith, och pekar på vad dagens nationalekonomi har att lära av Smith.