Bläddra

av:Ingvar Ekroth, Eric Granryd

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
Termodynamikens lagar och principer hjälper oss att förstå många fenomen i naturen. De styr utförandet av en mängd apparater och maskiner, speciellt inom energitekniken.För att förstå många frågeställningar i vardagslivet såväl som vid ingenjörsmässigt arbete av skiftande slag ger termodynamiken en viktig bakgrund.…
Köp här

Isbn: 9789144116921

Utgivningsår:20210827

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hans Havtun

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
Syftet med ämnet Tillämpad termodynamik är att ge läsaren en bred introduktion till ämnesområdet Energiteknik där termodynamiken utgör en av grundpelarna. Förutom termodynamikens huvudsatser, ideala gasers och verkliga mediers egenskaper är innehållet inriktat mot ingenjörstillämpningar såsom förbränningsmotorer,…
Köp här

Isbn: 9789144143248

Utgivningsår:20210826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hans Havtun

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
The purpose of the subject Applied Thermodynamics is to provide the reader with a wide introduction to the Energy Technology field where Thermodynamics is one of the fundamental subjects. Apart from the laws of thermodynamics, ideal gas and real fluid behavior, the content is focused on Engineering Thermodynamics…
Köp här

Isbn: 9789144143231

Utgivningsår:20210831

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingvar Ekroth, Eric Granryd

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
Termodynamikens lagar och principer hjälper oss att förstå många fenomen i naturen. De styr utförandet av en mängd apparater och maskiner, speciellt inom energitekniken. För att förstå många frågeställningar i vardagslivet såväl som vid ingenjörsmässigt arbete av skiftande slag ger termodynamiken en viktig bakgrund.…
Köp här

Isbn: 9789144039800

Utgivningsår:20050630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Clas Öhman

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Termodynamik och värme
Flir Systems was established in 1978 to pioneer the development of high-performance infrared imaging systems, and is the world leader in the design, manufacture, and marketing of thermal imaging systems for a wide variety of commercial, industrial, and govern­ment applications. Today, Flir Systems embraces several…
Köp här

Isbn: 9789163768026

Utgivningsår:20141015

Utgivare: FLIR Systems

Mediatyp: BC

av:Yana Znamenskaya

Kategorier: Fysik Fysiologi Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Termodynamik och värme
English abstract Mucus, an adherent hydrated layer covering the epithelium, is found in all internal tracts of the body and plays an important role in animal and human life. One of the essential functions of mucus is protection of tissues against dehydration. A major component of mucus, forming the macromolecular…
Köp här

Isbn: 9789171045133

Utgivningsår:20180222

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC