Bläddra

Transport- och logistikrätt : en grundläggande redogörelse

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt

Transport- och logistikrätt : en grundläggande redogörelse

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Köp här
Transport- och logistikrätt är en bok som behandlar de olika regelverk och standardavtal som tillämpas inom transport- och logistikbranschen. Boken ger en allmän bild av reglerna kring avtal och köp, Incoterms 2000, transportförsäkringar, allmän transporträtt med inriktning mot svensk landsvägsrätt samt en genomgång av NSAB 2000. Förutom att redovisa de regler som är aktuella inom detta område ges även tips på vad man bör tänka på samt hur man kan undvika en del av de problem som kan uppstå när gods transporteras och lagras.

Läs mer
I denna utgåva har en uppdatering gjorts avseende nya regelverk såsom Incoterms 2010. Boken är även kompletterad med fler illustrationer som förhoppningsvis kan underlätta förståelsen.
Denna bok är främst framtagen för studenter och andra som önskar en allmän inblick i rättsområdena transport- och logistikrätt.

Om författarna
Göran Stöth är jur kand med inriktning mot transporträtt. Han arbetar som lärare på Linnéuniversitetet. Utöver detta bedriver Göran Stöth undervisning genom utbildningsföretag samt på universitet och högskolor.