Bläddra

Tvångsinlösen av minoritetsaktier : kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Tvångsinlösen av minoritetsaktier : kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Stockholm Centre for Commercial Law anordnade våren 2002 ett heldagsseminarium om tvångsinlösen i dels den nuvarande, dels den föreslagna, nya aktiebolagslagen. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister med särskilda kunskaper i ämnet tvångsinlösen. Den första volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den diskussion som fördes. Skriften är redigerad av Rolf Skog, som är ansvarig för området bolags- och värdepappersrätt inom Centret.

Innehåll:
- Aktiebolagskommitténs förslag i ett historiskt och internationellt perspektiv
Rolf Skog

- Förutsättningarna för tvångsinlösen Del I
Leif Thorsson

- Förutsättningarna för tvångsinlösen Del II
Stefan Sandén

- Skiljeförfarande eller domstolsprocess Del I
Lars Heuman

- Skiljeförfarande eller domstolsprocess Del II
Anders Victorin

- Värdering av minoritetens aktier Del I
Björn Tude

- Värdering av minoritetens aktier Del II
Göran Ramberg

- Värdering av minoritetens aktier Del III
Richard Hager

- Processuella problem Del I
Anders Lindblad

- Processuella problem Del II
Johan Munck