Bläddra

Undvik idrottsskador : preventionsinsatser vid träning och tävling

Kategorier: Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Undvik idrottsskador : preventionsinsatser vid träning och tävling

Kategorier: Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Undvik idrottsskador – preventionsinsatser vid träning och tävling är en översättning av den nyligen utgivna Sports Injury Prevention, framtagen på initiativ av IOK:s medicinska kommitté. Stort fokus ligger på de olympiska idrotterna, såväl sommar som vinter, men även andra internationella tävlingsidrotter berörs.

Fysisk aktivitet och idrottande har stora positiva effekter på hälsan, men att idrotta innebär också en risk för att bli skadad. Det är viktigt att kunna identifiera riskfaktorer, såväl i miljön som hos individen, och att kunna planera och genomföra övningar som förebygger idrottsskador – av såväl kortsiktiga som långsiktiga skäl. Är den aktive skadad kan hon/han inte tävla och prestera på sin nivå och inte heller genomföra all den uppbyggande träning som är nödvändig. På lång sikt är det viktigt att undvika skador så att man efter sin idrottskarriär inte drabbas av fysiska besvär som exempelvis artroser.

Boken innehåller ett antal kapitel som vardera presenterar en kroppsdel som ofta är utsatta för olika typer av idrottsskador. Skadornas vanligaste riskfaktorer - idrottare och miljöer som är i riskzonen - identifieras. För vissa typer av skador finns förslag på tester och metoder för screening.

Här finns också en beskrivning av de mekanismer som leder fram till skadorna, inte bara de biomekaniska utan även andra omständigheter såsom idrottarens och motståndarnas beteende. Den sista – och den viktigaste – delen i varje kapitel visar olika skadeförebyggande övningar, metoder och program. Även om exemplen är designade och tagna från olika idrotter så kan de lätt överföras till andra idrotter med liknande skadeproblematik. Denna del är mycket praktiskt tillämpbar då övningarna ofta är enkla att genomföra, kanske rent av i hemmet, och rikt illustrerade med foton.