Bläddra

Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Köp här

Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Köp här
Denna antologi ingår i en serie antologier som publicerats av Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning. De föregående antologierna är: Uppsatser om försäkringsavtalslagen (2009), Uppsatser om skadeståndsrätt och ansvarsförsäkring (2012), Uppsatser om försäkringsvillkor (2015) och Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer (2018). Uppsatserna i denna femte antologi är författade av Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Anders Holm, jur.dr. och universitetslektor vid Linköpings universitet, Svante O. Johansson, justitieråd och f.d. professor i sjörätt och annan transporträtt, Britta Behrendt Jonsson, jur.dr. och universitetslektor vid Linköpings universitet, Birger Nydrén, f.d. chefsjurist i Trygg-Hansa respektive Zürich Plc, Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet och Harald Ullman, gästprofessor i försäkringsrätt vid Linköpings universitet.