Bläddra

Utbildningshistoria – – en introduktion (Bok + digital produkt)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utbildningshistoria – – en introduktion (Bok + digital produkt)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia.

I boken ges närmare beskrivningar av olika utbildningsreformer som inkluderar förskolan, grundskolan, folkbildning och universitet samt introduktioner till skolämnens historia, däribland svenska, historia och samhällskunskap. Därutöver anlägger författarna, flertalet ledande specialister inom de ämnen de skriver om, övergripande och tvärgående perspektiv på utbildningshistorien. Det handlar om frågor som rör utbildningens ekonomiska historia, lärarkårens utveckling, sociala förhållandens betydelse för utbildning, utbildningspolitik samt betyg och bedömning. Den tredje upplagan är uppdaterad, innehåller nya beskrivningar av 2010-talets förändrade utbildningsväsende, och har dessutom ett nytt kapitel som behandlar religionskunskapens historia.

Till boken hör en webbplats där bland annat kapitelsammanfattningar i form av bildspel, övningsuppgifter och tester bidrar till lärandet.

Boken vänder sig till blivande lärare samt studenter i exempelvis historia och pedagogik som behöver kunna placera skolans situation i ett vidare sammanhang och i ett längre tidsperspektiv.