Bläddra

Utmattningssyndrom

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling

Utmattningssyndrom

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Boken Utmattningssyndrom är den första och hittills enda övergripande sammanställningen av forskningsresultat och kliniska erfarenheter sedan diagnosen definierades i Sverige 2003. Det är en unik bok med samlad kunskap om utmattningssyndrom från Sveriges experter i ämnet.

Sedan diagnosen utmattningssyndrom definierades i Sverige 2003 har antalet diagnostiserade patienter ökat drastiskt. Beror detta på att diagnosen överanvänds, är det en sann ökning eller var de diagnostiska kriterierna otydliga? Detta är några av de aktuella frågor som diskuteras i boken.

Författarna klargör det komplexa fenomenet utmattningssyndrom, dess orsaker, kardinalsymtom och vägarna till återhämtning. Utmattningssyndromets förlopp beskrivs i tre karakteristiska faser: riskfas, akutfas och återhämtningsfas. Vidare får läsaren inblick i teorier och strategier kring stress och återhämtning, samt den senaste forskningen om konsekvenser av långvarig stressbelastning, liksom om riskfaktorer, behandling och prevention.

Boken ger tydliga rekommendationer för diagnostik, behandling och prevention riktade framför allt till primärvård och företagshälsovård, men även till andra medicinska verksamheter där patienter med utmattningssymtom söker hjälp. Den är också av stort intresse för arbetsgivare, arbetsledare och medarbetare i många andra organisationer, kanske även för patienter, närstående och allmänhet. 

Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri och bokens huvudredaktör, har forskat och arbetat med utmattningssyndrom under många år. Övriga författare är Carolina Blomberg, Lisa Brändström, Jakob Clason van de Leur, Therese Eskilsson, Anna Finnes, Kristina Glise, Giorgio Grossi, Jörgen Herlofson, Anna Nager, Johanna Wallensten, Gunilla Wastensson och Alexander Wilczek.

Bokens författare har mångårig erfarenhet av forskning och klinisk verksamhet för patienter med utmattningssyndrom inom specialiteterna allmänmedicin, arbetsmedicin/företagshälsovård, rehabiliteringsmedicin, arbets- och miljömedicin och psykiatri samt specialistmottagningar för dessa patienter.