Bläddra

Utveckla vården och avveckla vinstintressen – en skrift från Gemensam Välfärd Stockholm

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentlig förvaltning Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utveckla vården och avveckla vinstintressen – en skrift från Gemensam Välfärd Stockholm

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentlig förvaltning Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vårdnätverket inom Gemensam Välfärd Stockholm har producerat denna skrift för att presentera några viktiga analyser om Framtidsplanen för Stockholms läns landstings sjukvård, New Public Management, den vinstdrivna vården, vårdpersonalens arbetsmiljö, folkhälsopolitiken, jämlikheten i hälsa och hemtjänsten, tillsammans med våra förslag till förbättringar. Vår slutsats är att hälso- och sjukvården i Stockholm förändras i grunden. Utgångspunkten är inte längre allas rätt till en god sjukvård och att minska de stora skillnaderna i ohälsa som finns i länet, utan i stället att öppna sjukvården och äldreomsorgen för kommersiella krafter. Bland förslagen baserade på analyserna finns t.ex: • God vård ska ges till alla på lika villkor med företräde för dem med de största behoven och planeras med hänsyn till de olika socioekonomiska förhållandena i länet • Sjukvården måste ha ett tydligt områdesansvar och ansvar för att kartlägga ohälsan inom den lokala befolkningen liksom för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för medborgarna och de anställda. • Offentligt finansierade sjukhus ska drivas i offentlig eller ideell/kooperativ regi och nya vårdcentraler ska drivas offentligt eller av ideella/kooperativa vårdgivare. • NPM-modeller ska avskaffas och en behovsbaserad budget säkerställas inom en given finansiell ram. • Uppsplittringen av hemtjänsten måste minska, utförarnas områdeskoppling stärkas. Antalet privata utförare måste bli färre och de kommunala fler. • Hälso- och sjukvården liksom äldrevården och hemtjänsten bör utvärderas fortlöpande med vetenskapliga metoder för att ge bästa möjliga hälsa till alla. Skriften är framtagen av Vårdnätverket inom Gemensam Välfärd Stockholm och presenteras 15-16 mars 2014 i samband med Välfärdskonferensen 2014.