Bläddra

Våga läka : Om dissociation – en antologi 2020

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling

Våga läka : Om dissociation – en antologi 2020

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
Våga läka är den andra antologin i en serie av böcker om dissociation. De texter och bilder som finns i boken är skapade av människor som själva upplevt dissociation, ofta på grund av svåra eller upprepade trauman. Bidragen till den här boken är skapade utifrån tre olika teman: * Vad är det att läka? * Att hitta vägar till samarbete och läka när man är flera inuti * Att gå vidare efter läkning Trots att många lever med, kämpar med och behöver förståelse för de dissociativa tillstånd de befinner sig i är kunskapen om dissociation fortfarande dålig. Dissociation kan se ut på många olika sätt och innebära allt från overklig-hetskänslor till att man lever med flera olika delar eller personligheter inuti. Med de här antologierna hoppas vi öka förståelsen för olika former av dissociation och för olika delar av en möjlig läkningsprocess. Det här är en bok av dissociativa, för alla som är intresserade av dissociation. En bok med värdefulla och starka texter för dig som själv dissocierar, har någon i din närhet som gör det, som jobbar med dissociativa, eller som bara vill lära dig mer om dissociation. Den första boken i serien var Splittrade själar, som kom 2019. Nästa bok i serien planeras komma under 2021.