Bläddra

Vägar till en narkotikafri skola : handbok i systematiskt policyarbete

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Vägar till en narkotikafri skola : handbok i systematiskt policyarbete

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid oro för elevers cannabisanvändning är av stor betydelse. Det främsta verktyget i detta arbete är skolans drogpolicy och handlingsplan. Boken ger förslag till policy för skolans ambition, målsättning, regler och insatser mot narkotika. I handlingsplanen beskrivs rutiner för hur skolan kan agera vid oro och misstanke om att elever använder droger och vilka insatser och åtgärder som skolan kan och får använda.