Bläddra

Vägar till militär etik

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vägar till militär etik

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Inom ledarskapsämnet betraktas etik, moral och värdegrund som en central del av ett modernt ledarskap. Det handlar om beslutsfattande med ett stort ansvarskapital och om ett ledarskap som bygger på yrkeskunnande och ett etiskt förhållningssätt där man inte ”bara” följer reglerna utan också använder sin omdömesförmåga i svåra situationer.

Boken innehåller teoretiska perspektiv på etik förankrade i militär verksamhet i en svensk kontext. Varje kapitel introducerar begrepp och analytiska verktyg som tillämpas på praktiska exempel och avslutas med reflektions- och diskussionsfrågor.

Som teoretisk grund diskuteras den militära etikens och den normativa teorins betydelse för militär praktik, och i en tillämpning beskrivs ett koncept för professionell etik som handlar om omdömesförmåga. Tillämpade delar av etik i den militära kontexten skildras vid ledning med uppdragstaktik, via etiska problem i kulturella möten i insatsmiljöer, samt den militära yrkesutövningens svåraste moraliska dilemma – att ställas inför att ta liv.

Vägar till militär etik vänder sig till militär personal som för befäl samt till kadetter på Officersprogrammet och andra militära utbildningar som behandlar frågor om etik, moral och värdegrund.