Bläddra

Värdegrund i förskola-skola-fritidshem

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Köp här

Värdegrund i förskola-skola-fritidshem

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Köp här
DEL 1 – TEORI 1. Jag – en pedagog, en lärare, en skolledare ... 2. Några etiska grundbegrepp. 3. Värdegrundsförändringar i skola, fritidshem och förskola Värdegrundsförändringar i skolan. Värdegrundsförändringar i fritidshemmet.... Värdegrundsförändringar i förskolan 4. Aktuell värdegrund i skolan Värdegrunden ett tolkningsproblem.. Traditionsmotsättningar inom traditionerna Betygsreformer och betygsättning som värdegrundsmätare.. Värdegrunden i förskolans och skolans vardag .. 5. Värdegrundens värden .. Människovärde och människolivets okränkbarhet... Vilka har fullt människovärde? .... Vilka är de mänskliga rättigheterna? .... Argument för människovärdet Personlig frihet..... Förutsättningar för självbestämmande.. Begränsningar av individens självbestämmande.. Personlig integritet Värdegrundens krav på situationsanpassad tolkning Jämställdhet Solidaritet med svaga och utsatta ...... Hänsyn till miljön Relationen mellan värdegrundens olika värden . 6. Värdegrunden på förskolans och skolans arenor.. Vardagsetik – ett grundläggande perspektiv i skolan ... 7. Diskurser och resonemangsmoder Konsekvensetik som normativ resonemangsmodell... Argument för och emot konsekvensetik...... Konsekvensetisk tolkning av värdegrunden... Pliktetik som normativ resonemangsmodell... Argument för och emot pliktetik.... Pliktetisk tolkning av värdegrunden Sinnelagsetik som normativ resonemangsmodell Argument för och emot sinnelagsetik Sinnelagsetisk tolkning av värdegrunden .. Det nödvändiga valet.... Underlåtenhetsproblemet 8. Yrkesetik Etik för lärare och förskollärare....... Legitimation för lärare och förskollärare... Yrkesetikens framväxt...... Två yrkesetiska koder ... Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds yrkesetiska kod (2001) ... Yrkesetisk kod för medlemmar i Sveriges Skolledarförbund (1991). DEL 2 – TILLÄMPNING 9. Värdegrunden i förskolans och skolans vardag.. Värdegrunden med värden i fokus...... Värdegrunden med intressen i fokus...... Värdegrunden med regler i fokus 10. Värdegrunden i undervisning och lärarna Att undervisa är att välja – men Alla ska med i lärandeprocessen............ Värdegrunden i heta stolen................ Didaktisk rotation – en modell för undervisning om värdegrunden.... Etisk dagbok ............. Beslutsmodell för värdegrundande beslut............ Att göra det rätta ...... 11. Konfliktlösning och värdegrunden Förnuftsmodellen som konfliktlösningsmetod.......... Frigörande och förtryckande samtal.......... Toleransmodellen som konfliktlösningsmetod ... Maktutövningsmodell som konfliktlösning Referenser........