Bläddra

Vem kan äga Gud? : reflektioner om Gud i en globaliserad och hotad värld

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Köp här

Vem kan äga Gud? : reflektioner om Gud i en globaliserad och hotad värld

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Köp här
Ingen kan äga sanningen om Gud, jag har inte skrivit denna bok för att tala om vad Gud är. Jag ville undersöka om den erfarenhet jag talar om som Gud kan vara en gemensam erfarenhet som alla kan dela, om våra skärvor kan bli till en tro att leva på om vi delar dem med varandra. Vår globala värld är hotad av klimatförändringar och en ökande skillnad skillnad mellan fattiga och rika. I detta perspektiv ville jag pröva möjligheten att finna en gemensam tro som kan leda oss in i en rörelse där vi vågar hoppas på en förändring. En tro som innebär att vårt liv inte är utkastat i materien genom en meningslös slump utan är en del i ett sammanhang. Om vi lyssnar kanske vi kan höra Guds viskning i världens larm, kanske materien inte bara är materia utan en kropp som bär Guds närvaro, som Kristus genom att vara människa berättar vad Gud är. Om Gud är livets rörelse genom materien blir ditt och mitt liv och hela vår jord heliga. De pulserar av Guds närvaro. Religionerna blir då skärvor av spår som kan vägleda ett trevande försök att närma sig den gudomliga verkligheten utan att på förhand ha fastställt vad Gud kan, får eller bör vara. Varje handling blir då en bön och sökandet efter guds vilja en politisk aktivitet. En religion utan politisk handling blir i detta perspektiv en religion utan tro. All politik sammanfaller inte med Guds vilja, om detta vittnar människans utsatthet och Guds frånvaro i korsets händelse. Men att finna nådens ögonblick under förnedringens villkor, att fyllas av kärlek och ett mod att leva, är religionens gåva. Den erfarenhet, som genom historien har brottats med det outsägliga och gränsöverskridande, finns dokumenterat i religionernas heliga skrifter men också i litteraturen och filosofin. Det är upptrampade stigar som kan hjälpa oss att finna det som inte går att säga och att lyssna på det som ingen kan höra.Teol. Lic., hedersdoktor vid Uppsala Universitet och författare Bo Nylund som har skrivit förordet till Vem kan äga gud? skriver: Arne Carlssons bok ger upphov till många tankar. Han spänner över ett väldigt område. Citaten som kanske är väl många, visar emellertid på en imponerande beläsenhet. I kampen mot allt slags fundamentalism, religiös eller vetenskaplig, gör han en rejäl insats genom denna sin bok om en Gud som inte låter sig ägas.