Bläddra

VFU i praktiken – Studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships

VFU i praktiken – Studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Köp här
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en obligatorisk, praktiskt inriktad kurs som förläggs i en klinisk verksamhet. Syftet med utbildningen är att studenten ska få möjlighet att använda och tillämpa sin teoretiska kunskap och träna sina färdigheter i konkreta situationer. Att i det kliniska arbetet möta målgruppen och använda sina teoretiska kunskaper för förståelse, analys och handling bidrar till studentens utveckling i yrkesrollen. I den här boken får studenten verktyg för att komma fram till vilken kompetens och vilka förmågor som krävs i det valda yrket. Boken innehåller konkreta modeller för reflektion. Här finns också övningar i hur studenten kan ta ansvar för sin egen lärandeprocess samt på vilket sätt hen kan ta hjälp av VFU-handledaren. VFU i praktiken är en handbok som i första hand vänder sig till studenter inom vård- och omsorgsutbildningar, lärarutbildningen och andra verksamhetsförlagda utbildningar. Den kan även användas av studerande som gör sin VFU utomlands samt av studenter på exempelvis gymnasienivå inom vård- och omsorgslinjer som i sin utbildning har ett praktiskt kliniskt moment.