Bläddra

av: Lilja Cajvert

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en obligatorisk, praktiskt inriktad kurs som förläggs i en klinisk verksamhet. Syftet med utbildningen är att studenten ska få möjlighet att använda och tillämpa sin teoretiska kunskap och träna sina färdigheter i konkreta situationer. Att i det kliniska arbetet möta målgruppen…
Köp här

Isbn: 9789144136875

Utgivningsår: 20200528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt-Olov Molander, Karim Hamza

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid lärarstudenten tillräckligt stöd för…
Köp här

Isbn: 9789151105529

Utgivningsår: 20210823

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC