Bläddra

Vuxenutbildningens regelbok

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Vuxenutbildningens regelbok

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här
I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelsernaför kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxnasamlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av bokenfinns också ett sakregister.
I denna upplaga återges bestämmelserna i den lydelse de harden 1 januari 2017. De nya bestämmelserna med utökad rätt tillgymnasial komvux finns därför med.
Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda ochelever. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningenoch fortbildningen.
LARS WERNER är jurist med mångårig erfarenhet av lagstiftningenpå skolområdet.