Bläddra

Vuxenutbildningens regelbok

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Vuxenutbildningens regelbok

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här
I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelserna
för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av boken
finns också ett sakregister.

I denna upplaga återges bestämmelserna i den lydelse de har
den 1 januari 2017. De nya bestämmelserna med utökad rätt till
gymnasial komvux finns därför med.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och
elever. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningen
och fortbildningen.

LARS WERNER är jurist med mångårig erfarenhet av lagstiftningen
på skolområdet.