Bläddra

Försök med NO och Teknik 1-3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: fysik Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

Försök med NO och Teknik 1-3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: fysik Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

Försök med NO och Teknik är en reviderad lärarbok med många intresseskapande experiment och konstruktioner som kommer att ge dina elever en stabil grund och förståelse för NO- och teknik-ämnena. Varje experiment och konstruktion i den här boken består av en lärarsida med information om vilken materiel ni behöver, tips inför genomförandet, förklaringar och förväntat resultat. Det finns också en elevsida med instruktioner där eleverna kan dokumentera sina resultat och konstruktioner.

Alla experiment och konstruktioner i Försök med NO och Teknik 1-3 går att göra med enkel utrustning. Till varje experiment finns även en film av Hans Persson där han berättar och förklarar resultat vilket kan inspirera eleverna och fördjupa deras kunskaper i NO och Teknik. Filmerna finns tillgängliga i Boken om NO 1-3 Lärarwebb och på Hans Perssons hemsida www.hanper.se

Försök med NO och Teknik tillsammans med böckerna Boken om NO 1-3 och Boken om Teknik 1-3 har du ett komplett material som följer kursplanerna i NO och teknik i Lgr22. Du kan med fördel arbeta med alla tre böckerna parallellt eftersom Försök med NO och Teknik följer samma kapitelinnehåll som grundböckerna.

Författaren, Hans Persson, är lärare med gedigen erfarenhet av att undervisa både yngre och äldre elever samt att utbilda och inspirera lärare. Hasse har fått mängder av fina priser genom åren för sin författargärning och han åker land och rike runt för att sprida exempel som gör undervisningen i kemi, fysik, biologi och teknik lustfylld, begriplig och intressant.