Bläddra

Grundläggande TAKK-kunskaper

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Grundläggande TAKK-kunskaper

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Lära tecken i grupp gör det möjligt att komma igång med eller stötta en redan befintlig tecknande miljö utifrån övningar och pedagogiskt material. Det pedagogiska material som finns inkluderat är färdigt att kopiera. Varje spel, lek och samtalsövning har en handledning som beskriver hur förberedelser görs och hur dessa används steg för steg. Målgruppen är främst barn och pedagoger inom förskolan och skolan men är lika användbart för t.ex. föräldrar eller grupper med personer i alla åldrar som är intresserade av att lära sig tecken. Alla övningar baseras på mål enligt förskolans läroplan. Ladda ner en översikt över de mål i läroplanen som beskriver vilka förmågor som materialet ger förutsättning att utveckla, www.sprakbussen.se. Materialet kan användas som kursmaterial på TAKK kurser (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

TAKK används främst för personer med kommunikativ och språklig sårbarhet men gynnar allas språkliga utveckling. TAKK stödjer inlärning för samspel och i lärandet av regler för språk och kommunikation. Vi hoppas att denna bok kommer att underlätta att komma igång med och utveckla en tecknande miljö i er verksamhet.