Bläddra

Läsinlärning i 7 steg Lärarbok 1-2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Läsinlärning i 7 steg Lärarbok 1-2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Sju steg för att knäcka koden!
Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Nu finns även arbetsböcker i serien.

Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Läs mer
Läromedlet riktar sig särskilt till barn med försenad och bristfällig fonologisk utveckling, och som därmed finns i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.
Metoden innehåller 7 steg:
Steg 1 - Ljudsegmentering
Steg 2 - Ljudsyntes
Steg 3 - Bygga eller skriva orden
Steg 4 - Läsa orden
Steg 5 - Samtal om ordens betydelse
Steg 6 - Upprepad läsning
Steg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningen

Läsebok 1 innehåller 16 läsövningar som tränar:
- introduktion av bokstäver och språkljud: O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F
- korta ljudenligt stavade ord (med 2–3 språkljud) och enkla meningar.

Arbetsbok 1 innehåller 27 övningar som tränar:
- samma bokstäver och moment som i Läsebok 1
- skrivande utifrån aktuella moment
- ljudanalys
- ordkunskap.

Läsebok 2 innehåller 32 läsövningar som tränar:
- introduktion av bokstäver och språkljud: B, Ö, H, U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, W, Q
- moment: ord med ändelser, konsonantförbindelser, ljudande/ljudlös konsonant, närliggande vokaler
- enkla meningar och texter.

Arbetsbok 2 innehåller 32 övningar som tränar:
- samma bokstäver och moment som i Läsebok 2
- skrivande utifrån aktuella moment
- läsförståelse
- ordkunskap.

Läsebok 3 innehåller 45 läsövningar som tränar:
- ordläsning
- textläsning
- moment: frekventa småord, konsonantförbindelser, läsriktningsträning, böjning av adjektiv och verb, konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, vokalmöten och konsonantmöten, supradentaler och sammansatta ord.

Arbetsbok 3 innehåller 45 övningar som tränar:
- samma moment som i Läsebok 3
- skrivande utifrån aktuella moment
- återberättande text
- läsförståelse
- ordkunskap.

Laborativt läsmaterial
Det laborativa läsmaterialet innehåller 23 spel, som syftar till att på ett lekfullt och varierat sätt förstärka och ge extra träning till läsövningarna i Läsebok 1 och Läsebok 2.

Lärarhandledningar
- Lärarboken tillhörande Läsebok 1 och Läsebok 2 innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna, dessutom kopieringsunderlag med exempelvis kartläggning för fonologisk medvetenhet och läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna.
- Lärarboken tillhörande Läsebok 3 innehåller anvisningar till alla sidor i Läsebok 3 och kopieringsunderlag till spel som förstärker aktuella moment i läsövningarna.

Lärarmanualer till arbetsböckerna
Till var och en av de tre arbetsböckerna finns en lärarmanual att ladda ner på liber.se. Där finns handledning till hur varje övning i arbetsböckerna är tänkt att utföras.
Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Om författarna
Maj J Örtendal är fil.mag. i specialpedagogik med inriktningen läs- och skrivsvårigheter, och även utbildad talpedagog. I över 30 års tid har hon engagerat sig i undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom grundskolan. Maj de senaste 12 åren utfört tal-, läs- och skrivutredningar på barn, ungdomar och vuxna och har som talpedagog arbetat med tal- och språksvårigheter. Därutöver är Maj läromedelsförfattare.