Bläddra

av:Herbert Söderlund, Glenn Svarts, Magnus Tonell

Kategorier: Agenträtt Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Agenters och andra kommersiella mellanmäns rättsliga ställning aktualiseras i många situationer i det praktiska affärslivet. När det gäller handelsagenter har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning reglerat förhållandet främst mellan agenten och huvudmän, men även i…
Köp här

Isbn: 9789139017141

Utgivningsår:20141119

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC