Bläddra
Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Handledningen inför taxeringen 2013 består av två delar. I den första delen behandlas allmänna taxeringsregler och i den andra regler m.m. om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industr-, täkt- och elproduktionsenhet.
Köp här

Isbn: 9789186525729

Utgivningsår: 20121130

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Boken förklarar utförligt och med många exempel hur en stiftelse bildas och drivs. Boken tar utförligt upp de juridiska bestämmelser som styr verksamheten i en stiftelse, men den behandlar även andra områden som påverkar verksamheten, t ex beskattning och redovisning.
Köp här

Isbn: 9789170276149

Utgivningsår: 20100630

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Bostadstaxeringsutredningen Finansdepartementet

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Utredningen föreslår ett antal förenklingar i regelverket för fastighetstaxering. Förenklingarna berör värderingsmodellerna för småhusenheter, bostäder i hyreshus och ägarlägenheter. Dessutom föreslås ett antal förenklingar rörande organisation, förfarande och förberedelsearbetet för fastighetstaxering.
Köp här

Isbn: 9789174376784

Utgivningsår: 20120918

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525187

Utgivningsår: 20100927

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525736

Utgivningsår: 20130208

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Innehåller de författningar som direkt reglerar fastighetstaxeringen men även ett antal författningar som har anknytning till dessa, t.ex. utdrag ur jordabalken och miljöbalken. Författningarna återges i deras lydelse den 1 januari 2014.
Köp här

Isbn: 9789186525934

Utgivningsår: 20140210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Handledningen är tänkt att ge en generell beskrivning av förberedelsearbetet för samtliga fastighetstyper medan information som är specifik för viss fastighets­typ och visst förberedelsearbete kommer att lämnas inför starten av respektive förberedelsearbete. Handboken har delats upp i följande avsnitt:1.   …
Köp här

Isbn: 9789186525491

Utgivningsår: 20110929

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Nytt bränsle i debatten om fastighetsskatten! Diskuterar olika möjligheter att förenkla fastighetstaxeringen och föreslår två huvudalternativ:1. AvvecklingsalternativetAllmän och förenklad fastighetstaxering avskaffas för bostäder och lantbruksenheter. Fastighetsskatten och den kommunala fastighetsavgiften ska inte…
Köp här

Isbn: 9789138237779

Utgivningsår: 20120823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525507

Utgivningsår: 20110208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187387159

Utgivningsår: 20140328

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Carl Hemström

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna kortfattade framställning om stiftelser behandlas stiftelselagen och vissa regler i annan lagstiftning som kompletterar denna. Efter en introduktion, där bland annat stiftleselagens tillämpningsområde gås igenom, följer avsnitt om förvaltning av stiftelser, bokföring och redovisning, revision, stiftelserättens…
Köp här

Isbn: 9789139205524

Utgivningsår: 20100304

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Lødrup, John Asland

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Når en person dør, finnes det en rekke regler om hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser. Oversikt over arveretten behandler alle sentrale spørsmål innenfor arveretten og gir en innføring i reglene som kommer til anvendelse ved en persons død. Boken gjengir de sentrale reglene i den nye loven om arv og…
Köp här

Isbn: 9788202593445

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC