Bläddra

av:Jeanette Berggård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Företagsekonomi – från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra block: Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. Genom indelningen får läsaren en helhetsblick över det…
Köp här

Isbn: 9789152362341

Utgivningsår:20211004

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Wolfram Trostek

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Företagsekonomiska begrepp och samband förklaras på ett lättförståeligt sätt och läsaren behöver inga förkunskaper i ämnet. Boken täcker upp alla relevanta delar av företagsekonomin, allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler, budgetering och avveckling av…
Köp här

Isbn: 9789152363836

Utgivningsår:20220610

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Cege Ekström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Till läroboken Internationell ekonomi hör detta utförliga lösningshäfte. Om man har lärt sig att tyda tecknen och förstå sambanden kan man ofta förstå och på kort sikt förutse den ekonomiska utvecklingen i världen. Internationell ekonomi ger hjälp på vägen. Läromedlet Internationell ekonomi gör komplicerade samband…
Köp här

Isbn: 9789147116294

Utgivningsår:20140109

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Jeanette Berggård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Företagsekonomi – från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra block: Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys.
Köp här

Isbn: 9789152362358

Utgivningsår:20211004

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Internationell ekonomi ger förståelse för de mekanismer som styr ekonomin i världen och fångar samtidigt dagens geopolitiska utmaningar och spänningar. Läromedlet lyfter fram viktiga historiska skeenden och samband och genom olika perspektiv och synsätt presenteras en nyanserad bild av en komplex värld. Hållbar…
Köp här

Isbn: 9789147145935

Utgivningsår:20220809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Duncan Cameron, Cege Ekström, Leif Holmvall, Björn Uhlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Om man har lärt sig att tyda tecknen och förstå sambanden kan man ofta förstå och på kort sikt förutse den ekonomiska utvecklingen i världen. Internationell ekonomi ger hjälp på vägen. Läromedlet gör komplicerade samband begripliga. Exempel ur verkligheten visar hur kunskap om internationella ekonomiska samband ökar…
Köp här

Isbn: 9789147116287

Utgivningsår:20130815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Cege Ekström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Om man har lärt sig att tyda tecknen och förstå sambanden kan man ofta förstå och på kort sikt förutse den ekonomiska utvecklingen i världen. Internationell ekonomi ger hjälp på vägen.Om man har lärt sig att tyda tecknen och förstå sambanden kan man ofta förstå och på kort sikt förutse den ekonomiska utvecklingen i…
Köp här

Isbn: 9789147116393

Utgivningsår:20140109

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
E3000 Företagsekonomi 1 Kommentarer och lösningar ger utförliga lösningsförslag till uppgifterna i E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok (upplaga 2), både till kapiteluppgifterna och till uppgifterna i avsnittet "Matematik för ekonomer". E3000 Företagsekonomi 1 består av 23 kapitel fördelade på sex block: 1.…
Köp här

Isbn: 9789147143627

Utgivningsår:20220601

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Wolfram Trostek

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Företagsekonomiska begrepp och samband förklaras på ett lättförståeligt sätt och läsaren behöver inga förkunskaper i ämnet. Boken täcker upp alla relevanta delar av företagsekonomin, allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler, budgetering och avveckling av…
Köp här

Isbn: 9789152363843

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Josefine Gaude, Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Boken Entreprenörskap för Restaurang och livsmedelsprogrammet vänder sig i första hand till elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens uppbyggnad och innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN:…
Köp här

Isbn: 9789198746730

Utgivningsår:20220330

Utgivare: Bokgym AB

Mediatyp: BE