Bläddra

av:Karin Carlson, Claës Linder, Klas Flärdh, Stefan Bertilsson, Magnus Lundgren, Staffan Svärd

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Mikrobiologi (ej medicinsk) Patologi
Vi lever i mikroorganismernas värld! Mikroorganismerna finns överallt omkring oss och uppvisar en oanad mångfald. De påverkar oss och våra liv på ett mycket djupare plan än vad vi tidigare trott, något som vi först nu kunnat ta del av genom ny metodik.Syftet med Introduktion till mikrobiologi är att ge en kort, men…
Köp här

Isbn: 9789144118857

Utgivningsår:20170707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Karin Carlson, Claës Linder

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Mikrobiologi (ej medicinsk) Patologi
Bokens syfte är att ge en kort, men ändå heltäckande, modern introduktion till ämnet mikrobiologi. Den vill förmedla mikroorganismers egenart och stora ekologiska betydelse liksom den mer välkända medicinska betydelsen. Tonvikten ligger på bakterier, men också arkéer, eukaryota mikroorganismer och virus tas upp, liksom…
Köp här

Isbn: 9789144075716

Utgivningsår:20120525

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sara Nilsson

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Mikrobiologi (ej medicinsk)
Mikroorganismer utgör en stor outnyttjad möjlighet att lösa miljöproblem. Genom att vara en brygga mellan vetenskapliga upptäckter, regulatoriska krav och företag har DOM bidragit till att nya produkter med mikrobiologiska lösningar har nått marknaden. Forskningsprogrammet DOM har gjort det lättare att nå hela vägen…
Köp här

Isbn: 9789197943246

Utgivningsår:20110701

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

av:Ed Yong

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Mikrobiologi (ej medicinsk)
Jag och mina mikrober är en ögonöppnande och lustfylld resa in i mikroorganismernas värld. Ed Yong visar hur människor och djur inte bara är individer, utan i sig själva hela ekosystem. Våra kroppar är hem för tiotals miljarder mikrober. Var och en av oss är en hel värld, en koloni full av liv. Detta myller av…
Köp här

Isbn: 9789188659002

Utgivningsår:20171020

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:Herluf Thougaard, Rene Møller Madsen, Julie Just Munch, Anette Kamuk

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Mikrobiologi (ej medicinsk)
Hur orsakar mikroorganismer sjukdomar som matförgiftning, ebola, borrelia och bandmask? Och hur utnyttjas mikroorganismer som Saccharomyces, E.coli och probiotiska bakterier i matlagning, vid ölbryggning och i kroppens tarmsystem? Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer ger en god förståelse av olika…
Köp här

Isbn: 9789144160368

Utgivningsår:20230801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC