Bläddra

av: Olof Lindén, Arne Jernelöv

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Historia Historia och arkeologi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Militärhistoria Miljöfaktorer Samhällsmedicin och preventiv medicin Särskilda krig och fälttåg
Iraks invasion av Kuwait 1990 resulterade något för världshistorien alldeles nytt. Från det att invasionen var ett faktum tills dess de allierades flygoffensiv inleddes, diskuterades runt om i hela världen framtida konsekvenser av konflikten; alltifrån globala klimatförändringar som atomvinterscenariot, via skador på…
Köp här

Isbn: 9789157800350

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Miljöfaktorer Regional planering och områdesplanering Samhällsmedicin och preventiv medicin
Sveriges regering fattade den 9 april 2015 beslut om en ny förordning med bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafi k, vägar och fl ygplatser i närheten av bostäder. Förordningen om trafi kbuller vid bostadsbyggnader gäller sedan den 1 juni 2015. I denna förordning fi nns förändrade riktvärden för…
Köp här

Isbn: 9789187833243

Utgivningsår: 20160419

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC