Bläddra

av:Roland Kjellander

Kategorier: Fysikalisk kemi Kemi Matematik och naturvetenskap Termokemi och kemisk termodynamik
Begreppen entropi och fri energi har genom tiderna visat sig särskilt svåra att få grepp om och att förstå för så gott som alla studenter. Termodynamik framställs vanligen på ett ganska matematiskt och abstrakt sätt, vilket ger upphov till denna sorts svårighet. Denna bok visar dock att det inte alltid krävs en massa…
Köp här

Isbn: 9789144139036

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC