Bläddra
Sökresultat för Jonas Anshelm... Rensa filter?

av: Jonas Anshelm

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vilka risker är förenade med hantering av högaktivt kärnavfall? Var skall det förvaras? Hur skall en anläggning för säker slutförvaring utformas? Kan det överhuvudtaget finnas någon lösning som är säker för all framtid? Hur kan vi i så fall veta det? Sådana frågor har ägnats stort utrymme i det offentliga samtalet…
Köp här

Isbn: 9789179242060

Utgivningsår: 20061201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187329029

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Pärspektiv

Mediatyp: BC

av: Martin Hultman, Ann-Sofie Kall, Jonas Anshelm

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Birgitta Hambraeus (C) och Birgitta Dahl (S) var centrala aktörer under två avgörande decennier för svensk miljö- och energipolitik. Under perioden 1971-1991 sökte de, från olika politiska utgångspunkt, skapa en framsynt politik baserad på hänsyn till miljö och klimat. De var ibland motståndare, ibland allierade i…
Köp här

Isbn: 9789179243609

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC