Bläddra
Sökresultat för Malmö högskola... Rensa filter?

av: Mari Brännvall

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Avhandlingen uppmärksammar polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras interaktioner med det straffrättsliga systemet när de tar sig ur mäns våld i nära relationer. Avhandlingens teoretiska ramverk omfattar främst teorier om mäns våld…
Köp här

Isbn: 9789171046963

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Carina Berkhuizen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Malmö Studies in Educational Science, Licentiate Dissertation Series nr 35.
Köp här

Isbn: 9789171045553

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Linda Palla

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Avhandlingen Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur…
Köp här

Isbn: 9789186295141

Utgivningsår: 20160603

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Lotta Bergman

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Tema: Svenska med didaktisk inriktning Innehåll: Förord Lotta Bergman Den friska boken och den sjuka läsaren: Om litteratur som medicin Magnus Persson; Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken Kent Adelmann; Kroppen läser och skriver? Läsningens och skrivandets kroppslighet i ljuset av…
Köp här

Isbn: 9789171041258

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Luca Simeone

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Kommersiell konst och design Konst Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
This study investigates the relation between the design activity and entrepreneurial ambition of three academic labs: MIT Senseable City Lab, metaLAB (at) Harvard, and Medea at Malmö University. These labs are positioned at the borderland of academic research, as they operate in connection with external stakeholders…
Köp här

Isbn: 9789171047403

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Charlotta Carlström

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor
BDSM, i.e. Bondage and Discipline, Dominance and Submission and Sadism and Masochism is an acronym used to describe a variety of (sexual) behaviours including an implicit or explicit erotic power exchange. The aim of the thesis is to understand BDSM as a dynamic, complex and collective phenomenon. It focuses on how…
Köp här

Isbn: 9789171046703

Utgivningsår: 20160318

Utgivare: Malmö Högskola

Mediatyp: BC

av: Helena Sjunnesson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertations Series nr 32. Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till…
Köp här

Isbn: 9789186295271

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Birgitte Suter

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Abstract [en] This dissertation presents the transit experiences of migrants from Sub-Saharan African countries in the Turkish metropolis of Istanbul. Although the narratives of the individuals met in the course of fieldwork in Istanbul are the primary focus, the thesis also outlines the larger macro-structural…
Köp här

Isbn: 9789171044426

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Carina Mårtensson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Odontologi Samhällsmedicin och preventiv medicin
English abstract The general aims of this thesis were to evaluate if a mass media campaign, aimed as a health promoting campaign, and visits to a specialist clinic in periodontology could increase the knowledge of periodontitis, symptoms and treatment. A further aim was to analyse expectations and satisfaction with…
Köp här

Isbn: 9789171044297

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Anders Skans

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur…
Köp här

Isbn: 9789197710350

Utgivningsår: 20160603

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Ingrid Weiber

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
The aim of this thesis was to increase the knowledge about children born to mothers with an intellectual or developmental disability by investigating incidence (Study I), support at the strategic level (Study II), support at the family level (Study III), and experiences of having grown up with a mother with a…
Köp här

Isbn: 9789171045850

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Malmö Högskola

Mediatyp: BC

av: Anders Lindh

Kategorier: Ande, kropp och själ Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Hälsa, relationer och personlig utveckling Meditation och visualisering Östasiatisk och indisk filosofi
Skrifter med historiska perspektiv nr 14 The major purpose of this thesis is to investigate some essential aspects of the teachings and philosophy of Maharishi Mahesh Yogi (1917-2008) expressed during different periods of time. There is a primary focus on the teachings expressed in Maharishi’s translation and…
Köp här

Isbn: 9789171045775

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Mats Lundström

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
The purpose of this thesis is to develop knowledge about young individuals’ reasoning and how they justify their standpoints concerning trustworthiness and decision-making in issues connected to health where available information is contradictory or uncertain. This purpose has been addressed in three different steps.…
Köp här

Isbn: 9789186295158

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Staffan Berglund

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociala grupper
Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle, där kunskap och resurser inte borde vara något problem, ser vi en bestående ojämlikhet i hälsa och en ökande psykosocial ohälsa bland ungdomar. Hur är detta möjligt och vad kan man göra åt det? Genom vilka sociala interventioner och andra insatser kan unga människors…
Köp här

Isbn: 9789171042439

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Manne Gerell

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
This thesis explores the connection between neighborhoods and crime from a perspective of both opportunity theories and social disorganization theory. It consists of four papers primarily connected to two research questions with corresponding methods- and results sections. First, it considers how a neighborhood should…
Köp här

Isbn: 9789171047465

Utgivningsår: 20170216

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Marianne Kisthinios

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Den här rapporten är en utvärdering av den omvårdnadshandledning som sedan år 1993 är ett mycket viktigt moment i sjuksköterskeutbildningen vid institutionen för Vårdvetenskap. Omvårdshandledning är en del av institutionens vårdpedagogiska arbete i frågor som rör lärande, undervisning och handledning i olika vårdande…
Köp här

Isbn: 9789171047021

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Anna Jobér

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
English abstract One of the most important aims of schooling is to give all children an equal education. Despite this, social differences continue to be reproduced in school. Earlier studies show that there is a relation-ship between low socioeconomic background of students and low achievement in science education,…
Köp här

Isbn: 9789186295318

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Tina Eriksson-Sjöö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Swedish abstract Syfte: Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att beskriva resultat från en kartläggning av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som genomgår SFI studier samt att belysa den självskattade hälsorelaterade livskvalitet som arabisktalande deltagare i en specifik hälsofrämjande…
Köp här

Isbn: 9789171044440

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Mette Agger Eriksen

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst
English abstract Material Matters in Co-designing Participation in design is broadening, and there is a movement away from designing to co-designing. They are related, but the little co- makes them different organizational and socio-material practices. Practically, co-designing typically takes place in…
Köp här

Isbn: 9789171044327

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Pernilla Ouis, Ebba Lisberg Jensen

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Denna antologi är ett resultat av aktuell forskning kring urbana förändringsprocesser. Under det senaste århundradet har Malmö i södra Sverige gått från att ha varit en utskeppningshamn och marknad för jordbruksprodukter och fisk, till en modern, tungt industrialiserad stad, via en stor depression i slutet av…
Köp här

Isbn: 9789197723329

Utgivningsår: 20180322

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Mozhgan Zachrison

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Malmö Studies in international migration and ethnic relations nr 12 Linköping studies in art and sciences nr 626 This dissertation is a qualitative study exploring the sociocultural influences on adult migrants’ second language learning and the communicative interaction through which they use the language. Guided by a…
Köp här

Isbn: 9789171045911

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Petra Magnusson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Malmö studies in educational sciences nr 74. This thesis concerns the changing predispositions and conditions for contemporary meaning-making in school education. From a socio-cultural perspective, multimodal theory formation is used to find suitable tools and concepts for developing teaching and learning. The overall…
Köp här

Isbn: 9789171045812

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Anna Sundman Marknäs

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Syftet med denna undersökning är att utifrån två fallstudier söka förstå lärarnas betygsättningspraktik i ämnet svenska. Valet av ämnet svenska grundar sig i betygsstatistik som visar att effektstorleken för kön är lika stor som den för föräldrarnas utbildningsbakgrund, vilket är unikt för ämnet. Två svensklärare och…
Köp här

Isbn: 9789186295295

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Mariette Bengtsson, Christine Wann-Hansson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Författarna Mariette Bengtsson och Christine Wann-Hansson fick år 2007 i uppdrag av dåvarande enhetschef Marianne Ahlner-Elmqvist Omvårdnad, Hälsa och samhälle, Malmö högskola och chefssjuksköterska Else-Maj Rosenlöf Universitetssjukhuset MAS, Malmö att undersöka möjligheterna att införa portfoliometodik i…
Köp här

Isbn: 9789171042446

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Joakim Tranquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
I samtalet om dagens arbetsliv har utveckling blivit ett honnörsord. Inte minst talar vi om kompetensutveckling som ett sätt för organisationer att investera i sin personal. Samtidigt talar vi om organisatoriskt lärande, men vad är det egentligen vi lär oss – är det att utföra vårt arbete på rätt sätt eller är det att…
Köp här

Isbn: 9789171040459

Utgivningsår: 20160607

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Jonas Alwall, Balli Lelinge

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Forskarna Jonas Alwall och Balli Lelinge från Malmö högskola har under ett helt år följt verksamheten på Ängsdals skolor: observerat, intervjuat personal, skolungdomar och vårdnadshavare samt genomfört en enkätundersökning med avgångselever. Bilden som tecknas är mångfacetterad. Med en kritisk blick studeras vad ett…
Köp här

Isbn: 9789171047441

Utgivningsår: 20161011

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Daniel Östlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. Avhandlingens intresse är riktat mot de…
Köp här

Isbn: 9789186295325

Utgivningsår: 20160603

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Johan Söderman

Kategorier: Pedagogik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Educare är en sakkunniggranskad tidskrift som finns vid fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola. Dess ambition är att publicera artiklar från det breda fält som utgör det som benämns utbildningsvetenskap. Detta nummer (Educare 2014:1) består av fyra artiklar som samtliga lever upp till denna målsättning…
Köp här

Isbn: 9789171044921

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Parvin Pooremamali

Kategorier: Arbetsterapi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Migration, immigration och emigration Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykisk hälsovård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
English abstract The purpose of the thesis was to explore the cultural views of reality embedded in experiences and perceptions of occupational therapy made by Middle Eastern clients with mental health disorders and their occupational therapists. The challenges of diversity related to occupational well-being in the…
Köp här

Isbn: 9789171044341

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Mikaela Herbert

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Swedish abstract Studien Stadens skavsår – Inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden behandlar ett tilltagande fenomen i Malmö under det senaste decenniet: Att bostadsrättsföreningar väljer att sätta upp staket och förser grindarna med lås, vilket förhindrar tillträde eller passage av utomstående. I Stadens…
Köp här

Isbn: 9789198105827

Utgivningsår: 20180226

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Jack Lukkerz

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor Undervisning för elever med särskilda behov
Licentiatavhandling, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. English abstract The overall aim is to investigate the possibilities and barriers to the implementation of sexuality education in special schools and habili-tation services in Sweden. Young people with intellectual disabilities have less knowledge…
Köp här

Isbn: 9789171045935

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Maria Kouns

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Malmö Studies in Educational Studies nr 73. This doctoral thesis investigatef and describes the design process of two physics teachers and myself in developing and trying out language based learning activities in a first year physics course in two classes in ml urban high school in Sweden. The design process, which…
Köp här

Isbn: 9789171045874

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Peter Lilja

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fackförbund Industrier och branscher Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the political negotiation of how to ascribe meaning and contetnt to the idea of teacher professionalism within contemporary Swedish education debates. Departing from two recent…
Köp här

Isbn: 9789186295400

Utgivningsår: 20160628

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Hanna Tuvesson

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Major changes have taken place in psychiatric care in Sweden as well as in other countries. These changes, and the current climate of pressure and demands on the nursing staff in psychiatric in-patient care, make it important to be able to understand the relationship between environmental aspects and the nursing…
Köp här

Isbn: 9789171042477

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Karina Vamling

Kategorier: Antropologi Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi och antropologi
The volume includes papers presented at the multidisciplinary conference Caucasus Studies: Migration – Society – Language, held on November 28-30 2008 at Malmö University, shortly after the dramatic events of the Georgian-Russian war. Researchers on the Caucasus from a variety of disciplinary perspectives gathered…
Köp här

Isbn: 9789171040893

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Johan Nordgren

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
The aim of this dissertation is to study how discourses and problem representations have made some drugs and some forms of drug use into “ethnic problems” in Sweden and in Scandinavia. The primary example of such a process discussed in the dissertation concerns the use of the psychoactive and criminalized plant khat.…
Köp här

Isbn: 9789171047601

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Andreia Balan

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
English abstract The aim of this study was to introduce a formative-assessment practice in a mathematics classroom, by implementing the five strategies of the formative-assessment framework proposed by Wiliam and Thompson (2007), in order to investigate: (a) if this change in assessment practices had a positive…
Köp här

Isbn: 9789186295332

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Johan Söderman

Kategorier: Pedagogik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Educare är en sakkunniggranskad tidskrift som finns vid fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola. Dess ambition är att publicera artiklar från det breda fält som utgör det som benämns utbildningsvetenskap. Detta nummer (Educare 2015:1) består av sju artiklar som samtliga lever upp till denna målsättning…
Köp här

Isbn: 9789171044969

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Anne-Marie Wangel

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård Psykiatri
English abstract The awareness of mental health problems in women of reproductive age has increased worldwide in the recent decades. Much research has focused on symptoms of depression in women and the risk of postpartum depression, as a factor of attachment problems and adverse health effects on the newborn and…
Köp här

Isbn: 9789171044396

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Irene Andersson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Swedish abstract Rapporten är en bred undersökning med nedslag i forskning och andra texter om historieskrivning och berättelser om Malmö samt i kulturarvsinstitutioners produktion. I texten ställs frågor om genusperspektiv och bilden av Malmö – staden vars historiska bild ofta karakteriseras som…
Köp här

Isbn: 9789198105841

Utgivningsår: 20180226

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC