Bläddra
Sökresultat för Martin Heidegger... Rensa filter?

av: Martin Heidegger

Köp här

Isbn: 9789171730022

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Martin Heidegger

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Martin Heideggers “Vara och tid” (1927) är ett av den moderna filosofins mest inflytelserika och omdebatterade verk. Som en djärv omstöpning av Edmund Husserls fenomenologi och en radikal uppgörelse med sin tids tänkande har det haft en avgörande inverkan på viktiga tankeströmningar som hermeneutik,…
Köp här

Isbn: 9789171734006

Utgivningsår: 20130814

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Martin Heidegger

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Martin Heideggers “Vara och tid” (1927) är ett av den moderna filosofins mest inflytelserika och omdebatterade verk. Som en djärv omstöpning av Edmund Husserls fenomenologi och en radikal uppgörelse med sin tids tänkande har det haft en avgörande inverkan på viktiga tankeströmningar som hermeneutik,…
Köp här

Isbn: 9789171735775

Utgivningsår: 20191120

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Martin Heidegger

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
I Vad är metafysik? kretsar Martin Heideggers tänkande kring intet, något som människan blir varse i ångesten. I denna erfarenhet förlorar det varande sin självklarhet, det ter sig plötsligt främmande, och därmed friläggs den ursprungliga öppenheten för det varande som sådant. Det som Heidegger kallar filosofins…
Köp här

Isbn: 9789173272872

Utgivningsår: 20210218

Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

av: George Steiner

Köp här

Isbn: 9789171730305

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Martin Heidegger

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
»På väg mot språket» (Unterwegs zur Sprache) är ett av de centrala verken i Heideggers sena författarskap och räknas till ett av de viktigaste arbetena i efterkrigstidens språkfilosofi, estetik och poetik. Heidegger försöker här att precisera relationen mellan poesi och filosofi, bland annat genom en serie läsningar av…
Köp här

Isbn: 9789197891349

Utgivningsår: 20120504

Utgivare: Drucksache

Mediatyp: BC

av: Martin Heidegger

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I denna skrift som Heidegger skrev 1946 kommenterar han sin filosofiska “vändning” på 30-talet, och utvecklar en kritik av humanismen som filosofiskt program, med särskild tonvikt på existentialismen. Humanismen hör hemma i en modern subjektsfilosofisk tradition och är grundad i en metafysisk förståelse av…
Köp här

Isbn: 9789187172472

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Martin Heidegger

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Volymen innehåller två texter, Identitetssatsen och Metafysikens onto-teo-logiska uppbyggnad. I den förra presenteras centrala teman i Hei-deggers sena filosofi. I den senare ställer Heidegger sitt eget filosofiska program mot Hegels filosofi och försöker ge en bestämning av metafysikens väsen.
Köp här

Isbn: 9789187172793

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Martin Heidegger

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I denna intensiva dialog med den filosofiska traditionen – framförallt Platon, Aristoteles och Nietzsche – skisserar Heidegger några huvuddrag i den varats historia som utgör det dominerande temat i hans senare tänkande.
Köp här

Isbn: 9789187172809

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Martin Heidegger

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Denna volym innehåller tre uppsatser: Tid och vara från den allra sista fasen av Heideggers tänkande, Filosofins slut och tänkandets uppgift, med immanent kritik av frågeställningen i Varat och tiden, och den självbiografiska skissen Min väg in i fenomenologin.
Köp här

Isbn: 9789187172816

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Krystof Kasprzak

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
I detta arbete diskuteras hur begreppet “fenomen” behandlats och utvecklats inom den fenomenologiska filosofin hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink. Tonvikten ligger på hur fenomenet enligt dem inte bara är framträdande utan också undandragande. Denna negativitet hos fenomenet självt öppnar för en…
Köp här

Isbn: 9789187843983

Utgivningsår: 20170505

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Elzbieta Ettinger

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
En skakande skildring av kärlekshistorien mellan två av vår tids största filosofer. 1924, då Hannah Arendt var arton år, förälskade hon sig i den sjutton år äldre Martin Heidegger, en man som tidigt visade sig vara uttalad antisemit och vars medlemskap i nazistpartiet starkt främjade hans universitetskarriär. Heidegger…
Köp här

Isbn: 9789127065994

Utgivningsår: 19970818

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187952098

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Propexus

Mediatyp: BC

av: Martin Heidegger

Köp här

Isbn: 9789171730008

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC