Bläddra
Sökresultat för Sebastian Gabrielsson... Rensa filter?

av:Sebastian Gabrielsson, Git-Marie Ejneborn Looi

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk omvårdnad Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Bemötande inom vård och omsorg av personer med psykisk ohälsa kan i slutändan handla om liv och död. Därför är det viktigt att förstå och bli medveten om att vad man gör och hur man är; beteende och förhållningssätt påverkar den man möter. Boken beskriver hur du med ett återhämtningsinriktat arbetssätt kan göra…
Köp här

Isbn: 9789177410881

Utgivningsår:20181119

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Helle Wijk, Joakim Öhlén, Ann-Christine Andersson, Åsa Andersson, Eric Carlström, Anki Delin Eriksson, Eva Drevenhorn, Inger Ekman, Ann Catrine Eldh, Carina Elmqvist, Jan Florin, Anna Forsberg, Sebastian Gabrielsson, Camilla Göras, Ingela Henoch, Ami Hommel, Jenny Jakobsson, Inger Jansson, Christine Kumlien, Susanne Kvarnström, Ann-Sofie Källberg, Jeanette Lindahl, Catharina Melander, Astrid Norberg, Susanna Nordin, Birgitta Olofsson, Lotti Orvelius, Håkan Sandberg, Stefan Sävenstedt, Lars Wallin, Albert Westergren, Emma Westin, Eva Åkerman

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Denna andra upplaga av boken har ett helt nytt upplägg. Boken består av sex delar, en för varje kärnkompetens. Varje del består i sin tur av fem kapitel; ett kapitel som beskriver kärnkompetensen generellt, ett kapitel som beskriver kärnkompetensen inom omvårdnad samt tre kapitel med exempel på praktiska tillämpningar…
Köp här

Isbn: 9789144136240

Utgivningsår:20210826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Jan Arlebrink, Git-Marie Ejneborn Looi, Anniqa Foldemo, Sebastian Gabrielsson, Gabriella Gustafsson, Britt Hedman Ahlström, Ove Hellzén, Inger Johansson Berglund, Anneli Jäderholm, Lars Lilja, Britt-Marie Lindgren, Eva Lindgren, Jenny Molin, Kent-Inge Perseius, Karin Persson, Lisbeth Porskrog Kristiansen, Malin Rex, Susanne Rolfner Suvanto, Agneta Schröder, Nils Sjöström, Maria Skott, Susanne Strand, Elisabet Wentz, Helle Wijk, Karin Örmon

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på den mest förekommande ohälsan inom psykiatrisk vård. Den senare delen belyser viktiga områden som har betydelse för hur vården kring patienten kan förstås och…
Köp här

Isbn: 9789144123691

Utgivningsår:20190823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lena Wiklund Gustin, António Barbosa da Silva, Phil Barker, Marit Borg, Lena Boussaid, Poppy Buchanan-Barker, Gunilla Carlsson, Git-Marie Ejneborn Looi, Per Ekstrand, Per Enarsson, Lennart Fredriksson, Sebastian Gabrielsson, Lena-Karin Gustafsson, Ulrika Hallberg, Henrika Jormfeldt, Bengt Karlsson, Tiburtius Koslander, Tomas Kumlin, Esa Kumpula, Erna Lassenius, Oona Lassenius, Lene Martin, Anette Nordin, Arne Rehnsfeldt, Marie Rusner, Kenneth Rydenlund, Martin Salzmann-Erikson, Linda Sellin, Frode Skorpen, Ingela Skärsäter, Gunnel Svedberg, Susanne Syrén

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande genom att ta fasta på vårdvetenskaplig forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld.Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd…
Köp här

Isbn: 9789144123684

Utgivningsår:20190812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk, Pia Andersson, Ingela Beck, Ingrid Bolmsjö, Magnus Broström, Mats Christiansen, Synneve Dahlin Ivanoff, Anna Ekwall, Iréne Ericsson, Sebastian Gabrielsson, Evy Gunnarsson, Amanda Hellström, Ingela Henoch, Linda Johansson, Mats Johansson, Clary Krekula, Helena Larsson, Ulla Molander, Annette Nygård, Birgitta Olofsson, Ulrika Olsson Möller, Pia Petersson, Ann-Marie Rydholm Hedman, Margareta Rämgård, Ramona Schenell, Lars Sonde, Anna Strömberg, Martina Summer Meranius, Märtha Sund-Levander, Albert Westergren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Omvårdnad & äldre belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 33 svenska forskares beskrivningar av det aktuella kunskapsläget. Författarna representerar främst ämnet omvårdnad, men även medicin, oral hälsa, kulturgeografi, filosofi, socialt arbete, gerontologi, medicinsk etik, arbetsterapi…
Köp här

Isbn: 9789144154565

Utgivningsår:20240126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sebastian Gabrielsson, Britt-Marie Lindgren, Git-Marie Ejneborn Looi

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård
I de flesta arbetsgrupper finns de som gör saker annorlunda och ofta lyckas bättre än andra i patientarbetet; som lyckas vinna förtroende hos patienter och anhöriga; som tryggar, stärker och förmedlar hopp; som är kreativa och vågar pröva oväntade lösningar; som inte drar sig för att ifrågasätta rådande arbetssätt när…
Köp här

Isbn: 9789144142685

Utgivningsår:20231025

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Molin, Lena Wiklund Gustin, Marjut Blomqvist, Git-Marie Ejneborn Looi, Sebastian Gabrielsson, Ulrika Hallberg, Britt Hedman Ahlström, Anneli Jäderholm, Gunilla Klingberg, Britt-Marie Lindgren, Emma Mårdhed, Pernilla Omérov, Kent-Inge Perseius, Karin Persson, Lisbeth Porskrog Kristiansen, Malin Rex, Susanne Rolfner Suvanto, Patrik Rytterström, Johanna Salberg, Agneta Schröder, Gunilla Silfverberg, Markus Sjösten, Susanne Strand, Elisabet Wentz, Helle Wijk, Karin Örmon

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och personers problematik rörande psykisk ohälsa. Den fokuserar på omvårdnad vid psykisk ohälsa företrädesvis inom psykiatrisk vård men även inom annan vård. Boken belyser även områden som har betydelse för hur vården för personer med…
Köp här

Isbn: 9789144160603

Utgivningsår:20240522

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC