Bläddra
Sökresultat för Sven Unger... Rensa filter?

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrättsliga åtgärder Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Utgått

Isbn: 9789172237674

Utgivningsår:20190604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Sven Unger

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Redovisning
Bolagsstämma i praktiken. En teoribok är en handledning i hur man förbereder och genomför en bolagsstämma. Boken innehåller en rad praktiska exempel på många vanliga och några ovanliga situationer, och anvisningar om hur man lämpligen hanterar dessa situationer.…
Köp här

Isbn: 9789139022794

Utgivningsår:20200402

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Sven Unger

Kategorier: Juridik
Det uppochnedvända timglaset är en samling betraktelser i spridda – somliga mycket spridda – ämnen. Texterna är också spridda över tiden: 1972–2022, och nästan allihop är publicerade tidigare; på spridda ställen. Texterna spänner över områden som dikt och ära, språkfel och fel språk, protokollskrivandets ädla hantverk,…
Köp här

Isbn: 9789172239036

Utgivningsår:20230303

Utgivare: Oscarsfors förlag

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Juridik
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Köp här

Isbn: 9789172239210

Utgivningsår:20231122

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Sven Unger

Kategorier: Juridik
På grund av den stora efterfrågan utkommer nu Det uppochnedvända timglaset i en andra oförändrad upplaga med nytt omslag av Stig Claesson. Boken innehåller en samling av tidigare (1982-97) publicerade artiklar och uppsatser i spridda – somliga mycket spridda – ämnen. Texterna spänner över områden som dikt…
Utgått

Isbn: 9789172231399

Utgivningsår:20011205

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Köp här

Isbn: 9789172235236

Utgivningsår:20131219

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Sven Unger

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
ORDET ÄR FRITT – mycket fritt innehåller korta iakttagelser om spridda skiften i livet; somliga mycket spridda. Det finns ingen risk att läsaren trasslar in sig i någon röd tråd. Bokens författare Sven Unger är – liksom så många andra i sin generation – född år 1947. Han har varit ordförande i Sveriges advokatsamfund,…
Köp här

Isbn: 9789185333639

Utgivningsår:20150427

Utgivare: Oscarsfors förlag

Mediatyp: BB

av:Sven Unger

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Många svenskar tycker säkert att skatterna är ett ok. Och åtskilliga kan nog säga just så. Men hur många svenskar idag har sett ett ok? Förmodligen är ok för de flesta endast en förkortning av okej. (Men skatterna är inte ok i så fall). En och annan svensk av idag har kanske varit frestad att hoppa över skaklarna, men…
Köp här

Isbn: 9789185333769

Utgivningsår:20170817

Utgivare: Oscarsfors förlag

Mediatyp: BB

av:Sven Unger

Inga ord efter mig är en samling iakttagelser på några av livets strödda områden – somliga mycket strödda. De flesta av dessa livets områden har visserligen varit iakttagna tidigare, men förmodligen aldrig så ytligt. Och rimligen heller aldrig så osammanhängande.
Köp här

Isbn: 9789185333431

Utgivningsår:20120918

Utgivare: Oscarsfors förlag

Mediatyp: BC