Bläddra

De yngsta barnen och värdegrunden

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik

De yngsta barnen och värdegrunden

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Köp här

Att arbeta med värdegrunden i förskolan är att forma framtidens demokratiska samhälle. Här möts de stora frågorna om alla människors lika värde, om jämställdhet och solidaritet. Hur kan vi ta oss an det tillsammans med de yngsta barnen?  

Lena Edlund sätter fokus på det värdegrundsarbete som pågår i vardagen i skratten, gråten, omsorgen, delaktigheten och välbefinnandet. Hennes exempel visar hur vi kan stötta barnen när de övar sig på att leka, förhandla, trösta och vara en del av en grupp.  

Hur vi vuxna agerar beror på vilka värderingar vi har, både i arbetslaget och i varje person. Vi behöver även fundera över vilken värdegrund som råder i vårt samarbete med vårdnadshavare.  

Att kritiskt granska våra egna normer och värden kan vara utmanande, liksom att utveckla vår gemensamma värdegrund i arbetslaget. I boken finns konkreta förslag på hur man kan gå tillväga.  

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Hon har tidigare skrivit De yngsta barnen och läroplanen (2016/2019) och De yngsta barnen och undervisningen (2020). Dessutom har hon varit redaktör för antologin Den röda tråden om progression och likvärdighet i förskolan (2021).  

Innehåll

Förord
Kapitel 1: Utbildning av samhällsmedborgare
Kapitel 2: Värdegrunden utbildningens stadiga golv
Kapitel 3: Leken drivkraft i utbildningen
Kapitel 4: Omsorg är vardagens hörnsten
Kapitel 5: Samarbete med hemmen
Kapitel 6: Utbildningens trygga ramar
Referenser
Bildförteckning