Bläddra

Naturlagen : om naturens rättigheter och människans möjligheter

Kategorier: Bevarande av djurliv och djurens livsmiljöer Bevarande av miljön Djur och samhälle Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljörätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Köp här

Naturlagen : om naturens rättigheter och människans möjligheter

Kategorier: Bevarande av djurliv och djurens livsmiljöer Bevarande av miljön Djur och samhälle Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljörätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Köp här

Hur skulle det se ut om naturen hade egna rättigheter? Om berg, hav, floder och skogar betraktades som rättssubjekt och skyddades av lagar, på liknande sätt som människan?

Naturlagen tar ett helt nytt grepp om klimatkrisen, miljöfrågan och vår planet. I boken argumenterar författarna Henrik Hallgren och Pella Thiel för varför naturen borde ha juridiska rättigheter, och visar hur denna idé vinner alltmer utrymme samtidigt som den radikalt utmanar etablerade föreställningar om hur världen ser ut, vilka vi människor är och vad utveckling innebär. Författarna tydliggör hur västerländsk rättsfilosofi genom århundraden betraktat naturen som en motståndare snarare än en medspelare, och hur våra lagar och domstolar skulle kunna arbeta för en rättvisare och mer hållbar värld om vi i stället betraktade planeten som en helhet.

Naturlagen behandlar den stundande ekologiska krisen som en existentiell kris som ger oss möjlighet att skapa en ny vision för mänsklighetens och civilisationens utveckling. Henrik Hallgren och Pella Thiel beskriver ett paradigmskifte, där naturens rättigheter fungerar som en bro mellan det samhällssystem vi har idag och en helt ny världsbild.