Bläddra

Tolkning av försäkringsvillkor

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Tolkning av försäkringsvillkor

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I denna bok behandlas de regler och principer som äger tillämpning vid tolkning av försäkringsvillkor. Boken har tre huvudsyften, nämligen:
- klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor,
- att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på grundval härav presentera en schematisk modell som på ett övergripande plan skildrar tillvägagångssättet vid tolkning av försäkringsvillkor samt
- att mera i detalj undersöka de tolkningsfaktorer som brukar sägas vara av objektiv natur och som i de allra flesta fall blir avgörande när innebörden av en omtvistad bestämmelse i ett försäkringsavtal ska fastställas.

Läs mer
På ett mera övergripande plan kan målsättningen med boken sägas vara att skapa förutsättningar för att frågor beträffande tolkning av försäkringsvillkor i största möjliga utsträckning ska hanteras på ett enhetligt sätt och att därigenom befrämja rättssäkerheten vid försäkringsbolagens skadehantering och vid den hantering av tvister beträffande tolkning av försäkringsvillkor som äger rum i domstolar och rådgivande nämnder.

Om författarna
Marcus Radetzki är professor i civilrätt och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet.