Bläddra

TKT-metoden : talkommunikationsträningsmetod för barn i förskoleåldern

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkinlärning: uttal Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Köp här

TKT-metoden : talkommunikationsträningsmetod för barn i förskoleåldern

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkinlärning: uttal Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Köp här
TKT-metoden innehåller dels en teoretisk del, som beskriver forskning och utvecklingsarbetet med metodiken och metoden, och dels en mer praktisk inriktad del, som ger pedagogerna tips och arbetsmetoder i hur de skall stimulera barnen i det dagliga arbetet på förskolan. Förutom metodik finns kortfattade beskrivningar av vårt språks uppbyggnad, som kan vara till nytta för pedagogen i bedömningen av barns språkliga utveckling. I del 2 hittar man också information om barns språkutveckling i allmänhet men också när den inte följer våra förväntningar och avviker. Råd och tips till föräldrar finns med, likaså om hur man kan arbeta och stödja flerspråkiga barn.