Bläddra
Köp här

Isbn: 9789172275027

Utgivningsår: 20080414

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Marianne Gutler Lindström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkinlärning: uttal Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
TKT-metoden innehåller dels en teoretisk del, som beskriver forskning och utvecklingsarbetet med metodiken och metoden, och dels en mer praktisk inriktad del, som ger pedagogerna tips och arbetsmetoder i hur de skall stimulera barnen i det dagliga arbetet på förskolan. Förutom metodik finns kortfattade beskrivningar av…
Köp här

Isbn: 9789188744074

Utgivningsår: 20010120

Utgivare: MGL Speech & read

Mediatyp: BZ

av: Cicero Marcus Tullius

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkinlärning: uttal Språkundervisning och språkinlärning
De ratione dicendi ad C. Herennium – ”Till Gaius Herennius om talekonstens teori” eller “Herenniusretoriken” – är den äldsta bevarade systematiseringen av romersk retorik. Förmodligen författad 86-82 f.Kr. är den tydligt influerad av grekisk tradition och boken fick stort genomslag, inte minst…
Köp här

Isbn: 9789197522618

Utgivningsår: 20050923

Utgivare: Rhetor förlag

Mediatyp: BC