Bläddra

Livsfärdighetsträning för barn & ungdom

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Självkänsla, självförtroende och motivation
Köp här

Livsfärdighetsträning för barn & ungdom

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Självkänsla, självförtroende och motivation
Köp här
Innehållet i denna box är det första i en serie med rubriken ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Utifrån Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har det framstått allt tydligare att flera av dessa faktorer bör tränas tidigt i ungdomsåren. Han har också visat att man som barn har ett antal av dessa kvaliteter som man lätt tappar när man växer upp och som därför bör underhållas och förstärkas genom träning.
Boxen innehåller följande CD-program:
CD 1. Avslappning för barn och ungdomar
Åtta program som syftar till att lära sig muskulär och mental avslappning.
CD 2. Mental Träning för barn och ungdom
10 program som lär ut fortsättningen på den mentala träningen och där man får möjlighet att arbeta med sin egen personliga utveckling.
CD 3. Framgång i skolan
CD:n innehåller ett långt program, där man får utveckla de faktorer som ligger bakom bra studieresultat. Effekterna av träningen riktar sig både till studierna och till själva prestationsögonblicket där man ska göra sig själv rättvisa.
CD4. Mental Träning för ungdomar med speciella behov
Programmen gjordes från början på uppdrag av Röda Korset och vände sig till mobbade elever i skolan. Programmen har modifierats och riktar sig nu till alla ungdomar, som på grund av mobbing, utslagning, relationsproblem m.m. känner sig ensamma och övergivna.Flera av programmen (t.ex. Självförtroendeträning, Mental tuffhetsträning m.fl.) kan dock de flesta ungdomar ha nytta av.