Bläddra

Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Odontologi Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Odontologi Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården.

Tyngdpunkten i handboken ligger på
– ordkunskap och terminologi
– symptombeskrivning
– patientsamtal
– patientjournaler med anamnes.

Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och förkortningar.

Odontologisk svenska består av denna handbok samt inlästa exempeldialoger mellan tandläkare och patient. Man kan lyssna gratis på dessa på www.odontologisksvenska.se. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin systematiska genomgång har boken sin givna plats i tandläkarrocken.

Thérèse Werner är sedan flera år lärare på olika kurser i svenska för utländska läkare och tandläkare.