Bläddra

Att arbeta med ESL-pedagogik utifrån Steg för Steg-manualen

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
Köp här

Att arbeta med ESL-pedagogik utifrån Steg för Steg-manualen

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
Köp här
Att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa påverkar de flesta områden i en persons liv. Förutom att symtomen oftas är plågsamma i sig försvårar konsekvenserna av sjukdomen möjligheten till ett liv med aktivitet, glädje och samvaro med andra. För att en brukare med psykiska funktionsnedsättningar, färdighetsbrister och allvarliga symtom ska ha möjlighet att skapa ett självständigt liv krävs färdigheter både i att samtala med andra, hantera symtom, fylla dagarna med meningsfullaktivitet med mera. ESL och manualen Steg för Steg erbjuder ett pedagogiskt genomarbetat material för att stötta brukaren i detta arbete. Målsättningen med att arbeta med ESL och manualen Steg för Steg är att underlätta för brukaren att klara ett dagligt liv och få en god livskvalitet. Att arbeta med ESL-pedagogik vill ge ett stöd till dig som handledare i arbetet. Boken är uppdelad i två delar. Den första beskriver ESL-pedagogikens teoretiska grunder och ger nödvändiga baskunskaper för arbetet. Ämnen som tas upp är bland andra samtalsmetod, psykiska funktionsnedsättningar, beteendeanalys, utvärdering av arbetet. Bokens andra del resonerar kring varje enskilt kapitel i manualen. Först ges en kort beskrivning av området och därefter följer en genomgång av hur arbetet med kapitlet bör genomföras.