Bläddra

Att få barnets språk att växa – Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Köp här

Att få barnets språk att växa – Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Köp här
En bok fylld av Strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt. Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola, förskoleklass och lågstadiet. Den sammanfattar vad som är viktigt att veta om barns språkutveckling, vad du kan göra för att varje barns språk ska utvecklas så långt som möjligt och berättar om hur du gör det - i form av förhållningssätt och smarta strategier för språkutveckling. Boken ger dig strategier och tips som kan användas redan när barnet är nyfött, men också strategier som kan användas och anpassas under flera år - i takt med att språket växer och utvecklas med barnet. Strategierna passar alla barn - såväl de vars språkutveckling fortlöper utan problem, som de vars språk inte utvecklas som förväntat. De passar såväl svenskspråkiga barn, som de som har ett annat modersmål och ska lära sig svenska. De är beprövade och lätta att använda och anpassa, både enskilt och i en större barngrupp. Förhållningssätt och strategier är på många sätt överlägsna enskilda metoder eller material; de finns alltid med oss och vi kan använda vardagens alla situationer för språkstimulans och språkträning. Boken hjälper dig att förstå din roll som språklig förebild, och ger dig många olika redskap för att utvecklas som samtalspartner och språkstimulerare.