Bläddra

Att jämställa klassrum

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Att jämställa klassrum

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I den här boken beskriver författaren hur vi genom förhållningssätt och dagliga didaktiska val kan arbeta med ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv på all undervisning oavsett ämne, dag på året eller tema.

Det normkritiska perspektivet är nödvändigt för att förändra begränsande normer och strukturer samt främja jämställdhet. I boken varvar författaren teori med praktik och ger konkreta exempel, förslag på frågor och case att reflektera kring.

Jämställdhetsuppdraget är en del av skolans övergripande demokratiska uppdrag och ska genomsyra undervisningen. Ändå blir jämställdhetsarbete ofta något som sker på enskilda lektioner, temadagar eller temaveckor. Hur gör vi för att få till arbetet i praktiken, varje dag?

Att jämställa klassrum vänder sig främst till lärare i grundskolan, men kan med fördel läsas även av förskollärare och gymnasielärare.

Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare med en magister i utbildningsvetenskap med genusvetenskaplig inriktning. Hon har arbetat med jämställdhet och normkritik i många år – skrivit böcker, drivit utvecklingsprojekt i skolor, fortbildat samt föreläst för lärare och skolledare. Hon har också arbetat som expert på skolans värdegrund och demokratiska arbete på Skolverket samt varit ambassadör för RFSU.