Bläddra

Aziz lexikon : grundläggande medicinska termer

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Aziz lexikon : grundläggande medicinska termer

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna bok innehåller grundläggande medicinska termer på tre olika språk: engelska, svenska och arabiska. Termerna är ordnade enligt människokroppssystemen och andra titlar. Det finns ett tomrum efter varje term där man kan skriva sina egna anteckningar, som dessutom kan det underlätta memorering. Boken kan användas av alla studenter och personal inom medicinska områden, som till exempel medicin, tandvård, farmaci och omsorg. Boken kan bidra till en stor hjälp för språkstudier och besök på hälsocenter och sjukhus för en förklaring av symtom, sjukdomar och allting som behövs vid sådana besök. Aziz Lexikon kan också användas av översättare till och från svenska, engelska och arabiska. Boken är skriven av läkare Aziz Saadoun och genomgång och granskning av Professor Bengt Jeppsson.