Bläddra

av: Daniel Areri

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Oromospråket kallas även ‘Afaan Oromoo’ och det är det tredje största språket i Afrika beräknat efter antal invånare som talar Oromo som sitt modersmål. Oromo används även i länder som USA, Australien, Kanada och flera länder i Europa som Sverige på grund av att många Oromo har emigrerat till dessa länder. Genom…
Köp här

Isbn: 9789163992452

Utgivningsår: 20181211

Utgivare: Daniel Areri

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
2017 genomfördes en revidering och uppdatering av basordlistan som nu omfattar ca 6 500 svenska termer. Ordlistan har utökats något och upptar i första hand fackord inom områdena: rättsväsende socialförsäkring sjukvård och arbetsmarknad Det är den basordlistan som utgör basen i föreliggande svensk-arabiska…
Köp här

Isbn: 9789138327456

Utgivningsår: 20190513

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kommunicera på flera olika språk och med långt fler resurser än enbart ord eller papper och penna. I takt med att samhället förändras, omskapas…
Köp här

Isbn: 9789147131358

Utgivningsår: 20191115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Aziz Ahmad Saadoun

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna bok innehåller grundläggande medicinska termer på tre olika språk: engelska, svenska och arabiska. Termerna är ordnade enligt människokroppssystemen och andra titlar. Det finns ett tomrum efter varje term där man kan skriva sina egna anteckningar, som dessutom kan det underlätta memorering. Boken kan användas av…
Köp här

Isbn: 9789198623604

Utgivningsår: 20210315

Utgivare: Maizar förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Det är roligt och spännande att lära sig språk med Min trespråkiga talande ordbok! Orden presenteras i olika teman som “Jag”, “Vilda djur”, “Lekplatsen”, “Rymden” med tydliga och vackra illustrationer i färg som barnen också kan titta och fantisera utifrån. 650 vardagsord…
Köp här

Isbn: 9781846110771

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: ndio kultur & kommunikation

Mediatyp: BC

av: Eugene Rivelis

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Uppslagsverk och referensverk
SAMHÄLLSORDBOKEN är en uppdaterad och kraftigt utvidgad utgåva av författarens Svensk-ryska uppslagsordbok i juridik, förvaltning och ekonomi (1998). Den förenar egenskaperna hos en tvåspråkig fackordbok, ett referensverk och en dubbelriktad tesaurus, d.v.s. en begrepps- och synonymordbok, i en lättanvänd, praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789163942921

Utgivningsår: 20170829

Utgivare: Interword

Mediatyp: BC

av: Issa Michael, Manahil Yakob, Heather Robertson

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
This book has been written for English speakers who go to live in Sweden as adults, so as to help them take part in a wide range of everyday conversations. Over 80 topics are included! These start with the usual meeting and greeting phrases, and go on to cover many different activities such as choosing an apartment,…
Köp här

Isbn: 9789197683166

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Godoymedia

Mediatyp: BC

av: Henrik Barruk

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ubmejesámien báhkuogirjiesne leäh bijjiele 5000 sámien uhttsamebáguoh gájkka ubmejesámien dáhvuoste gussnie gåbbátjahkkh lüvletjh jah bijjiekh vyössh. Báhkuogirjien jiänamus báguoh leäh ubmejesámien däbijste jah vyjjarijste viädtjatuvvame, valla lïjkan såmies urra jiäládahttije báguoh girjiesne gåvnnijeäh. Dáhta…
Köp här

Isbn: 9789198352009

Utgivningsår: 20181203

Utgivare: Kanaanstiftelsen i Sverige

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198418101

Utgivningsår: 20170918

Utgivare: Godoymedia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187899829

Utgivningsår: 20180220

Utgivare: Barents publisher

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789119350916

Utgivningsår: 19930406

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Daniel G. Areri

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Boken hjälper de som vill lära sig svenska, Afaan Oromoo (Oromospråk), amhariska och engelska tillsammans. * Bro, a basic language learning and multilingual dictionary, translates four languages (Swedish, Oromo, Amharic, and English) at once. All four languages are translated interchangeably within the book. This…
Köp här

Isbn: 9789151938271

Utgivningsår: 20191122

Utgivare: Författares Bokmaskin

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Norstedts första franska ordbok är en ny ordbok i ”förstaserien”, speciellt avsedd för barn/ungdomar som precis börjar att lära sig franska. Ordboken skiljer sig något från övriga ordböcker i denna serie men är lika enkel i sin uppbyggnad, innehåller inga besvärliga förkortningar och har en tydlig…
Köp här

Isbn: 9789172274105

Utgivningsår: 20050721

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
NE:s stora tyska ordbok innehåller cirka 148 000 ord och fraser och är den största ordboken till och från  tyska på den svenska marknaden.  Ordboken speglar språket i hela dess bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och…
Köp här

Isbn: 9789188423320

Utgivningsår: 20200130

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BB