Bläddra

av: Daniel Areri

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Oromospråket kallas även ‘Afaan Oromoo’ och det är det tredje största språket i Afrika beräknat efter antal invånare som talar Oromo som sitt modersmål. Oromo används även i länder som USA, Australien, Kanada och flera länder i Europa som Sverige på grund av att många Oromo har emigrerat till dessa länder. Genom…
Köp här

Isbn: 9789163992452

Utgivningsår: 20181211

Utgivare: Daniel Areri, Författares Bokmaskin

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187223921

Utgivningsår: 20171018

Utgivare: Författares Bokmaskin, Författares Bokmaskin

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
2017 genomfördes en revidering och uppdatering av basordlistan som nu omfattar ca 6 500 svenska termer. Ordlistan har utökats något och upptar i första hand fackord inom områdena: rättsväsende socialförsäkring sjukvård och arbetsmarknad Det är den basordlistan som utgör basen i föreliggande svensk-arabiska…
Köp här

Isbn: 9789138327456

Utgivningsår: 20190513

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eugene Rivelis

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Uppslagsverk och referensverk
SAMHÄLLSORDBOKEN är en uppdaterad och kraftigt utvidgad utgåva av författarens Svensk-ryska uppslagsordbok i juridik, förvaltning och ekonomi (1998). Den förenar egenskaperna hos en tvåspråkig fackordbok, ett referensverk och en dubbelriktad tesaurus, d.v.s. en begrepps- och synonymordbok, i en lättanvänd, praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789163942921

Utgivningsår: 20170829

Utgivare: Interword

Mediatyp: BC

av: Asmik Barsamyan

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Boken innehåller termer inom medicin, juridik, migration, arbetsmarknad, sociologi såsom samhällskunskap, socialförsäkring, språkvetenskap osv.
Köp här

Isbn: 9789177853466

Utgivningsår: 20180703

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Det är roligt och spännande att lära sig språk med Min trespråkiga talande ordbok! Orden presenteras i olika teman som “Jag”, “Vilda djur”, “Lekplatsen”, “Rymden” med tydliga och vackra illustrationer i färg som barnen också kan titta och fantisera utifrån. 650 vardagsord…
Köp här

Isbn: 9781846110771

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: ndio kultur & kommunikation, Mantralingua

Mediatyp: BC

av: Issa Michael, Manahil Yakob, Heather Robertson

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
This book has been written for English speakers who go to live in Sweden as adults, so as to help them take part in a wide range of everyday conversations. Over 80 topics are included! These start with the usual meeting and greeting phrases, and go on to cover many different activities such as choosing an apartment,…
Köp här

Isbn: 9789197683166

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Godoymedia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789119350916

Utgivningsår: 19930406

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198418101

Utgivningsår: 20170918

Utgivare: Godoymedia

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Norstedts första franska ordbok är en ny ordbok i ”förstaserien”, speciellt avsedd för barn/ungdomar som precis börjar att lära sig franska. Ordboken skiljer sig något från övriga ordböcker i denna serie men är lika enkel i sin uppbyggnad, innehåller inga besvärliga förkortningar och har en tydlig…
Köp här

Isbn: 9789172274105

Utgivningsår: 20050721

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
NE:s italienska fickordbok är en italiensk-svensk/svensk-italiensk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med…
Köp här

Isbn: 9789188423221

Utgivningsår: 20170810

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187899829

Utgivningsår: 20180220

Utgivare: Barents publisher

Mediatyp: BB

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Den nya, helt uppdaterade upplagan av Fransk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en enhet som ger mycket mer än en vanlig ordlista. Här finns ca 20 000 franska ord och termer med svensk översättning. Fransk bildordbok behandlar…
Köp här

Isbn: 9789188423276

Utgivningsår: 20180212

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
NE:s stora franska ordbok är den största ordboken till och från  franska på den svenska marknaden. Den är en vidareutveck- ling av Norstedts stora franska ordbok som har uppdaterats  och utökats med 9 000 ord och fraser. Ordboken är ett oum- bärligt verktyg för alla som arbetar med eller studerar franska  eller som på…
Köp här

Isbn: 9789188423313

Utgivningsår: 20180928

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BB

av: Henrik Barruk

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ubmejesámien báhkuogirjiesne leäh bijjiele 5000 sámien uhttsamebáguoh gájkka ubmejesámien dáhvuoste gussnie gåbbátjahkkh lüvletjh jah bijjiekh vyössh. Báhkuogirjien jiänamus báguoh leäh ubmejesámien däbijste jah vyjjarijste viädtjatuvvame, valla lïjkan såmies urra jiäládahttije báguoh girjiesne gåvnnijeäh. Dáhta…
Köp här

Isbn: 9789198352009

Utgivningsår: 20181203

Utgivare: Kanaanstiftelsen i Sverige, tryckning.nu | h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Latinet lever och utvecklas – NE:s svensk-latinska ordbok dokumenterar vår tids latin. Mottot är “omnia dici Latine possint”, allt ska kunna sägas på latin. I denna ordbok hittar du de klassiska orden, men också nyheter som blogg, Eurovision, höjdskräck, kreditupplysning, ljudbok och spam. Kort sagt,…
Köp här

Isbn: 9789188423429

Utgivningsår: 20180423

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188423450

Utgivningsår: 20181122

Utgivare: NE Nationalencyklopedin, Norstedts

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
NE:s tyska fickordbok är en tysk-svensk/svensk-tysk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara…
Köp här

Isbn: 9789188423191

Utgivningsår: 20171206

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Norstedts lilla tyska ordbok är en lättanvänd tysk-svensk/svensk-tysk ordbok som innehåller cirka 70 000 ord och fraser. Förutom det centrala ordförrådet i tyska innehåller ordboken också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så…
Köp här

Isbn: 9789188423467

Utgivningsår: 20180924

Utgivare: NE Nationalencyklopedin, Norstedts

Mediatyp: BC