Bläddra

Bo i bostadsrätt

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Bo i bostadsrätt

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.
Bo i bostadsrätt behandlar bl.a. frågor om:

 • förvärv av bostadsrätt,

 • medlemskap i en bostadsrättsförening,

 • andrahandsupplåtelse,

 • pantsättning av bostadsrätt,

 • avgifter till en bostadsrättsförening,

 • styrelsens ansvar för det dagliga arbetet,

 • styrelsens behörighet och befogenheter,

 • styrelseledamots skadeståndsansvar,

 • föreningsstämmans behörighet och befogenhet,

 • underhåll/reparationer och ombyggnad i en bostadsrättsförening,

 • ombildning från hyresrätt till bostadsrätt,