Bläddra

Bryssel II ter-förordningen, Rom III-förordningen, internationella äktenskapslagen och nordiska äktenskapsförordningen

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Familjerätt: barn Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden

Bryssel II ter-förordningen, Rom III-förordningen, internationella äktenskapslagen och nordiska äktenskapsförordningen

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Familjerätt: barn Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden

Boken innehåller kommentarer paragraf för paragraf till fyra centrala lagar inom internationell äktenskaps- och föräldrarätt.

Bryssel II ter-förordningen, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022, innehåller stora förändringar, främst inom föräldrarätten, jämfört med den tidigare Bryssel II bis-förordningen.

Den internationella äktenskapslagen innehåller nationella svenska regler på de områden som ej täcks av Bryssel II ter-förordningens äktenskapsrättsliga regler. Lagen har 2019 och 2021 fått nya strängare regler om barnäktenskap respektive månggifte. Dessa regler kommenteras särskilt ingående.