Bläddra

Dark Side Of The Light Chasers: Reclaiming Your Power, Creativity, Brilliance & Dreams (New Edition)

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Självkänsla, självförtroende och motivation
Köp här

Dark Side Of The Light Chasers: Reclaiming Your Power, Creativity, Brilliance & Dreams (New Edition)

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Självkänsla, självförtroende och motivation
Köp här
Ford explains how individuals hide, deny, and reject their dark sides--and how, through stories and exercises, they can reconcile these impulses, finding the gifts they offer and reclaiming our wholeness once again.