Bläddra

Den (o)mänskliga faktorn : MTO : digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Informationsteknik It: allmänt It: etik Människa – datorinteraktion Organisationsteori och beteende Systemvetenskap

Den (o)mänskliga faktorn : MTO : digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Informationsteknik It: allmänt It: etik Människa – datorinteraktion Organisationsteori och beteende Systemvetenskap
Köp här
De tekniska system som människor ska behärska blir allt komplexare. Vissa verksamheter ska utföras av automatiska system, robotar eller AI-system. Organisationer förändras med nya affärsmodeller och oklara ansvar. Hur kan de nya möjligheterna utnyttjas för att skapa bättre, effektivare och säkrare arbeten samtidigt som risker och sårbarhet minimeras? I boken ges en introduktion till MTO, kognitionsvetenskap, säkerhet, digital arbetsmiljö, systemteknik och automation. MTO står för synsätt, kunskap och tillämpning av metoder för analys och utformning av samspelet mellan människor, teknik och organisation. Boken ger grundläggande kunskaper om förändringsarbete, verksamhetsutveckling, riskanalyser, händelseutredningar, automation, utformning av styrsystem och operatörsgränssnitt samt analys av säkerhetskulturer. Ett flertal exempel från verkliga händelser presenteras. Den omänskliga faktorn är skriven för dem som ansvarar för eller blir berörda av den digitala utvecklingen och är också lämplig som kurslitteratur i utbildningar om verksamhetsutveckling, digitalisering, automation, AI, säkerhet och digital arbetsmiljö.